Bộ sưu tập

http://sw001.hstatic.net/12/0a2732e0ce75e1/f.jpg

Tem, Đề Can Trang Trí xe hơi Tem, Đề Can Trang Trí xe ô tô